Jaringan Komputer

Pengertian, Kelebihan dan Kekurangan Topologi Star

Dalam jaringan komputer terdapat beberapa model jaringan komputer. Selain topologi bus, mesh, rin, tree, dan juga topologi star. Namun pada kesempatan ini penulis akan...
Admin
2 min read